Bazy paliw

Wykonujemy instalacje paliwowe na bazach paliw magazynujących paliwa motorowe i lotnicze

(zarówno wojskowe i dla lotnictwa cywilnego).

 

Nasze bogate doświadczenie we współpracy z podmiotami wojskowymi i cywilnymi powoduje, że jesteśmy w stanie zaprojektować i wykonać instalacje paliwowe na bazach paliw dla dowolnego podmiotu.

Zakres dostaw i montaży:

  •  zbiorniki magazynowe, buforowych, resztkowe
  •  pompowni paliw
  •  komory filtrów
  •  fronty nalewczych kolejowe i autocysternowe
  •  instalacje pomiarowe i AKPiA
  •  legalizacje zbiorników o osi pionowej i poziomej
  •  przygotowanie i przeprowadzenie odbiorów instalacji
  •  odbiory UDT, WDT, TDT zgodnie z wytycznymi branżowymi